Základní škola Sokolov, Švabinského 1702

Zájmové útvary a nepovinné předměty ve šk. roce 2017 - 18

Autor: Václav Srb <>, Téma: Dění ve škole, Vydáno dne: 03. 10. 2017

Bližší informace získáte u příslušných učitelů. Aktualizováno k 4. 10. 2017.


Nepovinné předměty

 

Konverzace v AJ 1. st. – Mgr. Šellongová Marie – středa - 1400 - 1530 h

Kroužky na 1. stupni ZŠ

 

Plavání – Bc. Srb Václav – pondělí 1245 - 1345 h

Hrátky s Alíkem – p. uč. Bláhová Marie pondělí 1240 - 1325 h

Sborový zpěv – Mgr. Brožíková Dana úterý 1240 - 1325 h

Míčové hry I. – Bc. Srb Václav úterý 1245 - 1330 h

Plavání – Mgr. Prokešová Silvie – středa 1245 - 1345 h

Míčové hry II. – Bc. Srb Václav čtvrtek 700 - 745 h

Pohybové hry – Mgr. Mašková Andrea pátek 1145 - 1235 h

 

 

Kroužky na 2. stupni ZŠ

Přírodovědný - Ing. Bc. Zechnerová Libuše – pondělí 700 - 745 h

Florbal - Mgr. Sivák Filip – úterý 700 - 745 h

Matematika I. - Mgr. Havelková Brigitte – úterý 1415 - 1500 h

Matematika II. – Mgr. Havelková Brigitte středa 1415 - 1500 h

Volejbal - as. pedagoga Cimlová Eva – čtvrtek 1500 - 1700 h

Na mimoškolní činnost přispěl Městský úřad Sokolov.

 

Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti

Čtenářský klub pro žáky ZŠ I. - as. pedagoga Eismannová Olga – pondělí 1300 - 1430 h

Klub zábavné logiky a deskových her I. - Mgr. Šedivcová Jana – úterý 1315 - 1445 h

Klub zábavné logiky a deskových her II. – Bc. Srb Václav středa 1400 - 1530 h

Čtenářský klub pro žáky ZŠ II. - p. uč. Wernerová Gabriela – čtvrtek 1345 - 1515 h

Čtenářské kluby a kluby zábavné logiky a deskových her jsou součástí projektu "Šablony OP VVV" reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006471.