Základní škola Sokolov, Švabinského 1702

Školní rok 1973/1974

Autor: Mgr. Brigitte Havelková <havelkova(a)6zs-sokolov.cz>, Téma: Historie školy, Vydáno dne: 12. 02. 2007

3. 9. 1973 – zahájen nový školní rok.
Byly otevřeny i další dva pavilony školního areálu - pavilon 2. stupně a pavilon školní družiny.
Škola měla v tomto školním roce již 28 tříd a školní družina 6 oddělení.

Vedení školy:
ředitel: p. Jiří Leksa
zástupci ředitele:
p. Jaroslava Opelková – pro 1. stupeň
p. Miroslav Bílek – pro 2. stupeň
p. Zdeňka Nenádlová – pro VMV

Školní rok 1972/1973 <<         >> Školní rok 1974/1975