Základní škola Sokolov, Švabinského 1702

Školní rok 1981/1982

Autor: Mgr. Brigitte Havelková <havelkova(a)6zs-sokolov.cz>, Téma: Historie školy, Vydáno dne: 13. 02. 2007

1. září 1981 byl slavnostně zahájen školní rok a pravidelné vyučování začalo 2. září s 885 žáky.


Vyučovalo se v 18 třídách prvního a 13 třídách druhého stupně.
Školní družina měla 6 oddělení.
V 6. ročníku se začala zavádět nová výchovně vzdělávací soustava.
2. 2. 1982 navštívil školu zasloužilý umělec Jan Pilař – básník a překladatel.
Škola požádala u příležitosti 100. výročí narození spisovatelky Marie Majerové o přiznání titulu „Škola M. Majerové".
Tento titul jí byl 29. června 1982 propůjčen.
Desátý školní rok naší školy byl slavnostně ukončen 30. června 1982.

Školní rok 1980/1981 <<         >> Školní rok 1982/1983